Dystrybutor zabawek Navo Orbico Toys. Prosimy o zalogowanie do systemu w celu składania zamówień. Logowanie do systemu

Kontakt

Navo Orbico Sp. z o.o.
Wołoska 5, 02-675 Warszawa
NIP: 6462526337

Dywizja Zabawek - Navo Orbico Toys 
81-061 Gdynia, ul. Hutnicza 34

Kontakt w godzinach: 8.00 - 16.00
tel. 58 663-89-75
e-mail: bok.toys.no.pl@orbico.com  


Infolinia:
Prosimy o kontakt w sprawach faktur, reklamacji, płatności i rozliczeń finansowych
Tel.: 801 677 744
Tel.: 32 325 61 00

Unit Manager
W przypadku uwag dotyczących pracy przedstawicieli prosimy o kontakt
Magdalena Bobkowska
Tel. 733 433 750
magdalena.bobkowska@orbico.com

 

Dział Windykacji
windykacja.no.pl@orbico.com

Reklamacje
info.navo@orbico.com

Tel.: 801 677 744
Tel.: 32 325 61 00

Zgoda na otrzymywanie faktur i korekt drogą elektroniczną

Dane do przelewów:

Bank Pekao SA,
ul. Grzybowska 53/57,
00-950 Warszawa

25 1240 6292 1111 0010 7713 7910 w walucie PLN

62 1240 6292 1978 0010 7488 9278 w walucie EUR

Swift: PKOPPLPW

788643814